Click to view image!

TƯỢNG TRANG TRÍ VŨ CÔNG BÉO

Mã sản phẩm:

495.000
Mô tả sản phẩm

Bộ tượng trang trí vũ công béo gồm 4 sản phẩm:

15*8*28

15*8*27

15*8*29.5

16*8*30