BỘ BÌNH GỐM CAO CẤP

Mã sản phẩm:

2.700.000
Mô tả sản phẩm

Bộ bình gốm cao cấp gồm 4 sản phẩm:

Bình size XXL: 18x18x38cm

Bình size XL: 16x16x33cm

Bình size L: 13x13x29cm

Bình size S: 11x11x14