BỘ BÌNH HOA GỐM SỨ CAO CẤP

Mã sản phẩm:

1.250.000
Mô tả sản phẩm

Bộ bình hoa gốm 2 sản phẩm:

Bình to: 15.3×15.3x34cm

Bình nhỏ: 14.4×14.4x24cm