Click to view image!

Giá đỡ chân bàn

Mã sản phẩm: THB005

3.990.000
Mô tả sản phẩm

Kích thước mặt bàn 1400*800mm