BỘ BÌNH HOA TRANG TRÍ ĐEN/ TRẮNG

Mã sản phẩm:

1.150.000
Mô tả sản phẩm

Bộ bình hoa trang trí đen/trắng gồm 2 sản phẩm:

Trắng: 18x12x37cm

Đen: 16x9x30cm