BỘ BÌNH HOA GỐM SỨ

Mã sản phẩm:

910.000
Mô tả sản phẩm

Bộ bình hoa gốm sứ gồm 3 sản phẩm:

Bình cao: 13.5×13.5x25cm

Bình nhỡ: 10.5×10.5x20cm

Bình thấp: 8x8x14cm