BỘ GHẾ GỖ TRẮC ĐEN – LU HOA CAO CẤP

Mã sản phẩm:

250.000.000
Mô tả sản phẩm

Chất liêu: Trắc đen

Mặt ghế- lưng ghế: Lu hoa

Màu sắc: Đen mun

Độ bền: Tốt

Độ bóng: Tự nhiên